ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο www.limonetikids.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, σας ζητείται να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, και επιπλέον για τους επαγγελματίες ΑΦΜ και ΔΟΥ για σκοπούς τιμολόγησης). Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είναι αποκλειστικά και μόνο η διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας (τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων, αποστολή ενημερωτικού υλικού κλπ), δηλαδή η εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο μας τα παρέχετε.

Η Επιχείρηση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του Δικτυακού Τόπου. Η Επιχείρηση τηρεί το σχετικό Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών και των εγγεγραμμένων χρηστών της, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τα δεδομένα σας τηρούνται σε εξυπηρετητή εντός Ελλάδας και διαγράφονται οποτεδήποτε το επιθυμείτε, εάν επιλέξετε την διαγραφή (unsubscribe) σας. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά το παρόν άρθρο τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

H Επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση, κοινοποίηση σε τρίτους ή δημοσίευση των στοιχείων των χρηστών του LimonetiKids.gr. Πρόσβαση σε αυτά μπορεί να έχουν μόνο οι συνεργάτες της Επιχείρησης, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας με την Επιχείρηση ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των δεδομένων αυτών. Επιπλέον, τα τηρούμενα στοιχεία του Αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ενημερωτικά δελτία Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ούτε θα διαβιβαστεί σε τρίτους αποδέκτες. Ενημερωτικά δελτία (newsletters) θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως πελάτης του Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που θα λαμβάνετε, θα σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του (unsubscribe).

Κάθε πελάτης ή εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση limonetikids@gmail.com. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Χρήση Cookies. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον Δικτυακό της Τόπο. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Λειτουργούν ως ένα είδος «μνήμης» της συσκευής και των προτιμήσεών σας και με αυτόν τον τρόπο καθιστούν την πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις τεχνικές ρυθμίσεις σας και προβάλλοντάς σας πληροφορίες που πιθανώς σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Επιπλέον, στο LimonetiKids.gr χρησιμοποιούμε και cookies στόχευσης και διαφήμισης μέσω google και facebook, για την χρήση των οποίων ζητάμε την συναίνεσή σας κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο. Τα cookies αυτά δεν εμποδίζουν την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο σε περίπτωση που αρνηθείτε την λειτουργία τους. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την χρήση και λειτουργία των cookies αυτών των τρίτων μερών και θα πρέπει να ενημερώνεστε για την χρήση τους από τις ιστοσελίδες των τρίτων μερών. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των cookies σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, ή να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies ή να την απαγορεύετε τελείως.